Privacy statement    

Nationale VEM-wedstrijd, in deze vertegenwoordigd door Limagrain Nederland (Van der Haveweg 2, 4411 RB RILLAND), verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen dat om de volgende redenen:

– je deelname aan de VEM-wedstrijd te kunnen bekrachtigen

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– je te kunnen informeren via onze nieuwsbrief en regionale adviseurs

Wij analyseren je gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en aanbod/inhoud af te stemmen op je voorkeuren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@limagrain.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken gegevens enkel en uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou aangegane overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Nationale VEM-wedstrijd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand toe te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@limagrain.nl, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons